Jesus Christ

Written by: Dave Bilbrough

© 2002 Thankyou Music | CCLI: 4003249

Jesus Christ Jesus Christ
Jesus Christ is Lord
(X2)

Hallelujah Hallelujah
Hallelujah to the Lord
(X2)

Bwana asifiwe
Sifa kwa Jesu
Jesu Ni Bwana
Bwana asifiwe

Praise the Lord
Praise to Jesus
Jesus is Lord
Praise the Lord


© 2002 Thankyou Music